Michael Knudsen er ny grenformand for orienteringsløb.

Samtidig rettes en tak til Henrik Carlsen for god omsorg for idrætsgrenen i den forløbne tid.